Co to jsou interference?

Interference (interferenční jev) znamená vzájemné ovlivňování, prolínání nebo střetání jevů či hmoty.“
Interference. Wikipedia. [online] 2007, [cit. 17. 4. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Interference.

„V teorii cizojazyčného vyučování rozumíme interferencí narušování normy při užívání cizího jazyka, a to buď vlivem jevů mateřského jazyka, nebo vlivem jiných jevů daného cizího jazyka." (Veselý, 1985, s. 28)

„Interferenci můžeme v podstatě ztotožnit se záporným přenosem, protože tu jde o neuvědomělé přenášení (přitom mylné přenášení) jevů z jazyka do jazyka nebo uvnitř cizího jazyka samého." (Veselý, 1985, s. 28)


Typy interferencí použité v naší databázi:

  • Falešní přátelé
  • Doplňková sémantika, konotace
  • Valence (slovesná, předložková)
  • Rodový rozdíl
  • Stylistické rozdíly
  • Verbální reflexivita
  • Rozdíl v gramatickém čísle

Ukázka interferencí v databázi:

Náhodně vybraná slova z naší databáze
České slovoRuské slovoTyp interferenceKarta slova
zajímat se = mít zájemинтересоваться Valence Zobraz kartu slova
státпридавать значение Valence Zobraz kartu slova
usilovatстремиться Valence Zobraz kartu slova
snažit seстремиться Valence Zobraz kartu slova
přijít / přicházetлишиться / лишаться Valence Zobraz kartu slova
poprosit / prositпопросить / просить Valence Zobraz kartu slova
pokusit / pokoušet seпопробовать / пробовать Valence Zobraz kartu slova
pečovatзаботиться Valence Zobraz kartu slova
zahrát si / hrátсыграть / играть Valence Zobraz kartu slova
bojovatбороться Valence Zobraz kartu slova

Naši partneři

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Jazyková škola AJODA

WWW prezentace pro Vás - NetProve
Jak správně hledat...