Použité zkratky v databázi:

 • Subst. = Substantiv
 • M = Maskulinum
 • F = Femininum
 • N = Neutrum
 • Sg. = Singulár
 • Pl. = Plurál
 • SgT = Singulária Tantum
 • PlT = Plurália Tantum
 •  
 • Adj. = Adjektiv
 • Pron. = Pronomen
 • Num. = Numerale
 • Verb. = Verb
 • dok. = Perfektiv
 • nedok. = Imperfektiv
 •  
 • Adv. = Adverb
 • Prep. = Prepozice
 • Konj. = Konjugace
 • Part. = Partikel
 • Interj. = Interjekce

Typy interferencí použité v naší databázi:
 • Falešní přátelé
 • Doplňková sémantika, konotace
 • Valence (slovesná, předložková)
 • Rodový rozdíl
 • Stylistické rozdíly
 • Verbální reflexivita
 • Rozdíl v gramatickém čísle

Zdroje:
ComCz 1. Pintarová, Magdalena, Rešková, Ivana. Communicative Czech Elementary Czech. 2004
ComCz 2. Pintarová, Magdalena, Rešková, Ivana. Communicative Czech Intermediate Czech. 2009
Chcete 1. Ремедиосова, Гелена, Чехова, Эльга. Хотите говорить по-чешски…? 1. 2007
Chcete 2. Ремедиосова, Гелена, Чехова, Эльга. Хотите еще лучше говорить по-чешски…? 2. 2007
ComCz 1. WB Rešková, Ivana. Communicative Czech Elementary Czech. Workbook. 2005
ComCz 2. WB Rešková, Ivana. Communicative Czech Intermediate Czech. Workbook. 2006
S1 ... S16 Projektové sešity studentů kurzu češtiny na UJOP Hloubětín 2010/2011
SU1 Projektový sešit vyučující kurzu češtiny na UJOP Hloubětín 2010/2011
CRG Cvičebnice ruské gramatiky
Balcar Balcar, M. Ruská mluvnice.

Naši partneři

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Jazyková škola AJODA

WWW prezentace pro Vás - NetProve
Jak správně hledat...