Historie projektu:
24. 11. 2010 - vyhlášení výběrového řízení na interní projekty pro rok 2011
17. 12. 2010 - podán návrh projektu na grantové oddělení UK FF
19. 04. 2011 - projekt byl schválen
10. 01. 2012 - podána závěrečná zpráva na grantové oddělení UK FF

Popis projektu a jeho cíl:

Cílem projektu bylo sestavit slovníček česko-ruských interferenčních jevů, který by měl posloužit jako příručka a pomoc pro ruské studenty učící se český jazyk a obráceně českým studentům zabývajícím se ruštinou. Tuto pomůcku jistě uvítají i učitelé cizích jazyků, např. českého jazyka pro ruské studenty. Pro tyto vyučující se může stát dobrým pomocníkem, především pokud sami neznají ruský jazyk vůbec nebo na nižší úrovni, a tudíž nevědí, na jaké specifické jazykové problémy mohou studenti narazit. Díky této pomůcce budou vyučující moci upravit obsah výuky, doplnit vhodná cvičení na procvičení a zautomatizování problematických jevů nebo přizpůsobit obsah učebnic určených primárně pro jiné jazykové skupiny rusky mluvícím studentům.
 
Целью проекта является составление словаря, отражающего явления чешско-русской интерференции, который имел бы функции пособия и помогал русским студентам, изучающим чешский язык, а также чехам, занимающимся русским языком. Данное пособие несомненно порадует учителей иностранных языков, например, чешского языка для русских студентов. Преподаватели смогут обратиться к словарю, особенно если они совсем не знают русский язык или же владеют им на низком уровне, т.е. неспособны определить языковые проблемы, с которыми могут столкнуться студенты. Благодаря этому пособию преподаватели смогут корректировать содержание занятия, дополнять подходящие упражнения для повторения и автоматизации трудных явлений или адаптировать содержание учебников, изначально направленных на другие языковые группы, для русскоговорящих студентов.
 
Abecední ukázka databáze:

ABC/ČD/ĎEFGHCHIJKLMN/ŇOPQR/ŘS/ŠT/ŤU/Ú/ŮVWXYZ/Ž
Česká slova začínající na písmeno A
České slovoRuské slovoTyp interferenceKarta slova
abyабы Stylistické rozdíly Zobraz kartu slova
adjektivumадъектив Rodový rozdíl Zobraz kartu slova
adresaадрес Rodový rozdíl Zobraz kartu slova
akvarelакварель Rodový rozdíl Zobraz kartu slova
albumальбом Rodový rozdíl Zobraz kartu slova
analýzaанализ Rodový rozdíl Zobraz kartu slova
anekdotaанекдот Rodový rozdíl Zobraz kartu slova
angažmáангажемент Rodový rozdíl Zobraz kartu slova
apartmáапартамент Rodový rozdíl Zobraz kartu slova
automatавтомат Doplňková sémantika, konotace Zobraz kartu slova
autoritaавторитет Rodový rozdíl Zobraz kartu slova


Kam dál:

Naši partneři

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Jazyková škola AJODA

WWW prezentace pro Vás - NetProve
Jak správně hledat...