Zde naleznete zajímavé odkazy týkající se českého a ruského jazyka, lingvistiky, didaktiky a metodologie, interferencí aj.:

Slovníky:

   Slovník spisovného jazyka českého    http://ssjc.ujc.cas.cz
   Ožegov - Výkladový slovník ruského jazyka    http://slovarozhegova.ru
   Ušakov - Výkladový slovník ruského jazyka    http://ushakovdictionary.ru

Články:
   WIKIPEDIA: Ruská čeština    http://cs.wikipedia.org
  Zatovkaňuk, Mikoláš:
    "Haškovy rusismy v Osudech dobrého vojáka Švejka"
   http://nase-rec.ujc.cas.cz
  Rulíková, Blažena:
    "Nový příspěvek ke konfrontačnímu studiu češtiny a ruštiny"
   http://nase-rec.ujc.cas.cz
  Konečný, Jakub:
    "Nácvik výslovnosti ruských hlásek [л] a [л‘] u českých žáků"
   http://clanky.rvp.cz
  Konečný, Jakub:
    "Předazbukové období ve výuce ruštiny"
   http://clanky.rvp.cz
  Swinkels-Nováková, Michaela:
    "Homonyma"
   http://www.radio.cz
  Šindelářová, Jaromíra:
    "Výuka češtiny z pohledu žáků-cizinců východoslovanského původu"
   http://clanky.rvp.cz
  Kernerová, Jaroslava:
    "K některým aspektům lexikálních chyb studentů VŠE při výuce hospodářské němčiny"
   http://www.vse.cz

Naši partneři

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Jazyková škola AJODA

WWW prezentace pro Vás - NetProve
Jak správně hledat...